Home

Kinderdagverblijf 't Stadstuintje in het centrum van Dordrecht

Kinderdagverblijf 't Stadstuintje is ontstaan op initiatief van twee moeders die van mening zijn dat de opvang van jonge kinderen anders kan:

Leuker en gezelliger voor de kinderen, makkelijker en flexibeler voor de ouders.

Speerpunten

Onze speerpunten zijn dan ook

 • kleinschaligheid
 • flexibiliteit
 • service

Alles is bespreekbaar!

Pedagogisch Beleid Kinderdagverblijf 't Stadstuintje

printversie in pdf

't Stadstuintje biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar op een professionele wijze zorg en begeleiding op dagen dat hun ouders/verzorgers dat niet kunnen doen.

Pedagogische basisdoelen

De kinderopvang van het 't Stadstuintje werkt met de vier pedagogische basisdoelen ¹ voor de kinderopvang die inmiddels zijn opgenomen in het pedagogisch beleid van alle kindercentra in Nederland.

 1. Het bieden van emotionele veiligheid
  • Groepssamenstelling
  • Dagindeling
  • Feesten en rituelen
  • Speelruimte
  • De overgang naar de volgende groep
 2. Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen
  • Emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Creatieve ontwikkeling
  • Observeren, signaleren en eventueel doorverwijzen
  • Ieder kind een mentor
 3. Het bevorderen van de sociale competentie van kinderen
 4. Overdracht van waarden en normen

Deze basisdoelen worden aangevuld met praktische informatie over:

 1. Het vierogen-beleid
 2. Pauzes en de drie-uurs-regeling
 3. Stagiairs, beroepskrachten in opleiding en vrijwilligers
 4. Locatie en faciliteiten
 5. Samen met de ouders

Bovenstaande punten zijn in de printversie van het Pedagogisch Beleidsplan KDV verder uitgewerkt.

¹ Bron: Riksen-Walraven 2000/Wet kinderopvang 2005

Foto kinderdagverblijf Stadstuintje Dordrecht

Actueel

Vacatures

27-02-2023: We hebben een vacature!

Erkend leerbedrijf

Logo Calibris

Sinds 04-03-2014 zijn wij door Calibris goedgekeurd als erkend leerbedrijf.

Van de inspectie

Locatie KDV Varkenmarkt

Locatie KDV Vrieseweg

Locatie BSO Groenmarkt

Voor ouders

Algemeen

Uit de pers

21-06-2013: Kinderdagverblijf opent op 2 september deuren - Dordrecht Net

Foto kinderdagverblijf Stadstuintje Weekkrant - Stem van Dordt, Dordrecht

Andere websites

Lifestyle & More: www.lifestyle-more.nl

Facebookpagina Stadstuintje Dordrecht
Bezoek ons op Facebook.

© Huisstudio Hein