Naschoolseopvang en vakantieopvang (BSO)

BSO 't Stadstuintje Dordrecht

Buitenschoolse, naschoolse en vakantieopvang

Groenmarkt 83
3311 BD Dordrecht

Buitenschoolse opvang 't Stadstuintje biedt kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar op een professionele wijze zorg en begeleiding na schooltijd en in de vakanties op dagen dat hun ouders/verzorgers dat niet kunnen doen.

Pedagogisch Beleid BSO 't Stadstuintje

printversie in pdf

In aanvulling op onze eigen pedagogische visie en uitgangspunten werkt 't Stadstuintje met de vier pedagogische basisdoelen voor de kinderopvang/buitenschoolse opvang die inmiddels zijn opgenomen in het pedagogisch beleid van alle kindercentra in Nederland. De vier pedagogische basisdoelen zijn:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid
  2. Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen
  3. Het bevorderen van de sociale competentie van kinderen
  4. Overdracht van waarden en normen

Bron Riksen-Walraven 2000/Wet kinderopvang 2005

Buitenschoolse opvang 't Stadstuintje biedt kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar op een professionele wijze zorg en begeleiding na schooltijd en in de vakanties op dagen dat hun ouders/verzorgers dat niet kunnen doen.

Bovenstaande punten zijn in de printversie van het Pedagogisch Beleidsplan BSO verder uitgewerkt.

Telefoon

078 - 785 65 90
06 - 20 32 23 96 (Sandra van der Mijle)

E-mail

Voor welke scholen organiseren wij BSO?

Wij halen kinderen op bij de volgende scholen:

  • Statenschool
  • School Vest
  • School Mühring
  • De Horizon

Openingstijden BSO

Buitenschoolse opvang:
Maandag t/m vrijdag van 14:00 uur - 18:30 uur
Vakantieopvang van 7:00 uur - 18:30 uur.

Overige informatie

IBAN: NL47 RABO 0133 2993 25
KvK: 58 16 89 31
BTW-nummer: NL 8529.06.754 B01
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP): 357 804 946

Inspectierapport Dienst Gezondheid en Jeugd Dordrecht

Locatie BSO Groenmarkt 83:

Facebookpagina Stadstuintje Dordrecht
Bezoek ons op Facebook.

© Huisstudio Hein