Ouders

De oudercommissie

Een oudercommissie van een kinderopvang vertegenwoordigt de ouders van alle locaties en onderdelen van de kinderopvang.

Doelstelling

Het doel van de oudercommissie is om samen met de directie de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren.

Elke kinderopvangorganisatie is verplicht om een oudercommissie in het leven te roepen. De oudercommissie heeft 'medezeggenschapsrecht', ook wel adviesrecht genoemd.
Iedereen met een kind op de opvang kan zich beschikbaar stellen voor de oudercommissie.

Wat doen wij?

De oudercommissie komt 4-5 keer/jaar samen en bespreekt dan de gang van zaken en ingebrachte punten van ouders. De oudercommissie zorgt zelf voor de communicatie hiervan aan de ouders. Tevens helpt de oudercommissie mee met de organisatie van de feestdagen (denk aan nieuwjaarsborrel en zomerfeest).

Inzage protocollen

De protocollen die binnen KDV ' t Stadstuintje gelden, zijn op alle groepen in te zien voor de ouders.

Klachten en geschillen

Download: Interne klachtenregeling 't Stadstuintje

Ga naar: Geschillencommissie

Contact

De oudercommissie is te bereiken via oc@stadstuintjedordrecht.nl
Facebookpagina Stadstuintje Dordrecht
Bezoek ons op Facebook.

Kinderopvang Stadstuintje, kinderdagverblijf Dordrecht

Kinderdagverblijf 't Stadstuintje Dordrecht, oudercommissie

© Huisstudio Hein