Locatie Varkenmarkt

Kinderdagverblijf 't Stadstuintje Dordrecht

Varkenmarkt 128
3311 BR Dordrecht

Telefoon

078 - 645 15 82
06 - 20 32 23 96 (Sandra van der Mijle)

E-mail

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 07:00 uur - 18:30 uur

BSO en Vakantieopvang Groenmarkt

Op de locatie Groenmarkt 83 is de Buitenschoolse Opvang (BSO) en de Vakantieopvang gevestigd.

Overige informatie

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP): 203403101

Inspectierapport Dienst Gezondheid en Jeugd Dordrecht
Facebookpagina Stadstuintje Dordrecht
Bezoek ons op Facebook.

© Huisstudio Hein