Kleinschalig

't Stadstuintje is een kleinschalig kinderdagverblijf

Wij vangen kinderen op in een huiselijke sfeer met professioneel geschoold personeel.

Het streven is om per dag minder kinderen op te vangen dan het absolute maximum. Zo blijft er altijd ruimte voor kinderen van ouders met wisselende werkroosters.
Er wordt dan ook geen maximaal aantal ruildagen per jaar vastgesteld.

Vertrouwd

Door te werken met een kleine groep vaste medewerk(st)ers die zoveel mogelijk op vaste dagen aanwezig is, zien de kinderen steeds dezelfde vertrouwde gezichten.
Zo leren de pedagogisch medewerk(st)ers op hun beurt de kinderen en hun ouders goed kennen.

Aanspreekbaar

Omdat de initiatiefneemsters veelal meewerken en aanwezig zijn op de locatie, zijn zij - net als de pedagogisch medewerk(st)ers - makkelijk aanspreekbaar.

Wij hopen dat zowel ouders als medewerk(st)ers zich hierdoor betrokken voelen bij de organisatie.

Foto kinderdagverblijf Stadstuintje Dordrecht

Foto kinderdagverblijf Stadstuintje Dordrecht

© Huisstudio Hein