Tarieven

¹

Kinderdagverblijf 't Stadstuintje werkt met basiscontracten

Het uurtarief voor ons kinderdagverblijf bedraagt € 9,30. Dit is inclusief luiers en dagelijks een warme maaltijd, vers fruit, tussendoortjes en drinken.

't Stadstuintje BSO (Buitenschoolse opvang)

Het uurtarief voor de BSO bedraagt € 8,70.

Vakantieopvang BSO (Buitenschoolse opvang)

Het uurtarief voor vakantieopvang BSO bedraagt € 8,70.

Overeenkomst op maat

Samen met de ouders stellen we een overeenkomst op met daarin het te verwachten aantal opvanguren per week.

Aan het einde van elke maand vindt een verrekening plaats van het daadwekelijk aantal afgenomen uren.

--------

¹ Prijzen gelden vanaf 1 januari 2022

Foto kinderdagverblijf Stadstuintje Dordrecht

Foto kinderdagverblijf Stadstuintje Dordrecht

© Huisstudio Hein